Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Öppen ingång vid Jönköping University

Programkod: HJ-52522

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.29 20.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Öppen ingång vid Jönköping University antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 458 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Öppen ingång vid Jönköping University varav 90 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping