Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation vid Jönköping University

Programkod: HJ-52521

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 17.04 0.00 0.00 3.00
Urval 2 16.93 15.34 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation vid Jönköping University antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 342 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation vid Jönköping University varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping