Antagningspoäng för Produktutveckling: Ljusdesign vid Jönköping University

Programkod: HJ-52190

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.24 14.41 3.00
Urval 2 11.88 11.74 99.99
För höstterminen år 2016 hade Produktutveckling: Ljusdesign vid Jönköping University antagningspoängen 14.24 i urvalsgrupp BI, 14.41 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 223 personer till Produktutveckling: Ljusdesign vid Jönköping University varav 41 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping