Antagningspoäng för Prosthetics and Orthotics, BSc vid Jönköping University

Programkod: HJ-52347

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 19.88 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.25 18.25 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Prosthetics and Orthotics, BSc vid Jönköping University antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 19.88 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 114 personer till Prosthetics and Orthotics, BSc vid Jönköping University varav 46 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 16.78 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Prosthetics and Orthotics, BSc vid Jönköping University antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 123 personer till Prosthetics and Orthotics, BSc vid Jönköping University varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping