Antagningspoäng för Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52035

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 15.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.69 13.90 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 227 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 34 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.69 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.49 14.73 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 228 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 33 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 16 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 17 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 16.52 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.94 14.81 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 240 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.06 0.00
Urval 2 16.93 17.06
För höstterminen år 2017 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 292 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 15 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.19 0.00
Urval 2 17.15 16.36
För höstterminen år 2016 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 221 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping