Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52343

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 16.68 0.00 0.00 3.50
Urval 2 16.78 16.40 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

788

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 788 personer till Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University varav 116 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.79 0.00 0.00 4.00
Urval 2 16.70 16.79 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

832

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 832 personer till Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University varav 139 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.40 0.00 0.00 3.50
Urval 2 15.41 15.39 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

772

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 772 personer till Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University varav 110 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 16.44 3.50
Urval 2 16.00 16.00 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

851

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 851 personer till Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University varav 113 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping