Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University

Programkod: HJ-52198

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University antagningspoängen 13.07 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under VT2018 sökte 86 personer till Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping