Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Logistik och ledning vid Jönköping University

Programkod: HJ-52197

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.01 0.00 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Teknisk bastermin: Logistik och ledning vid Jönköping University antagningspoängen 14.01 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under VT2020 sökte 67 personer till Teknisk bastermin: Logistik och ledning vid Jönköping University varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.97 13.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Logistik och ledning vid Jönköping University antagningspoängen 12.97 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under VT2018 sökte 98 personer till Teknisk bastermin: Logistik och ledning vid Jönköping University varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping