Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Produktutveckling och design vid Jönköping University

Programkod: HJ-52200

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.23 12.65 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Produktutveckling och design vid Jönköping University antagningspoängen 14.23 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under VT2018 sökte 140 personer till Teknisk bastermin: Produktutveckling och design vid Jönköping University varav 29 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping