Antagningspoäng för Visuella effekter vid Jönköping University

Programkod: HJ-52203

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.99 0.00 0.00 4.00
Urval 2 14.38 15.05 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Visuella effekter vid Jönköping University antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 282 personer till Visuella effekter vid Jönköping University varav 82 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.30 0.00
Urval 2 15.25 14.63
För höstterminen år 2017 hade Visuella effekter vid Jönköping University antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 286 personer till Visuella effekter vid Jönköping University varav 88 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping