Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-70064

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.54 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

18

Under HT2020 sökte 91 personer till Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad