Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68831

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 12.96 1.25 99.99
Urval 2 19.45 12.96 1.25 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 12.96 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 62 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 13.14 1.10 99.99
Urval 2 16.55 13.14 1.10 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 13.14 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 14.82 1.00
Urval 2 12.85 14.82 1.00 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi på Karlstads universitet 12.85 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad