Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68844

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 1.40
Urval 2 12.75 1.40 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi på Karlstads universitet 12.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 28 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.24 20.55 1.20 99.99
Urval 2 13.24 20.55 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.24 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 21 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 0.65 99.99 4.00
Urval 2 18.95 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad