Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68846

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 10.32 0.30 99.99
Urval 2 11.89 10.32 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.89 i urvalsgrupp BI, 10.32 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 107 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 23 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.95 17.26 0.95 99.99 0.00
Urval 2 10.95 17.26 0.95 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet antagningspoängen 10.95 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 93 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 12 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 16.30 0.90 99.99 0.00
Urval 2 11.36 14.35 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.89 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 80 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik vid Karlstads universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad