Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68848

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 19.35 1.00
Urval 2 21.22 19.35 1.00 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap på Karlstads universitet 14.25 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.86 18.45 1.15 99.99
Urval 2 15.86 18.45 1.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.86 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.70 0.65
Urval 2 16.00 1.50 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap på Karlstads universitet 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad