Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68850

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 15.29 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 13.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.88 13.10 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.28 13.14 0.00
Urval 2 15.29
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.28 i urvalsgrupp BI, 13.14 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 88 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.74 8.80 0.20 99.99 4.00
Urval 2 14.80 8.80 0.20 99.99 4.00
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.74 i urvalsgrupp BI, 8.80 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 13.30 0.85 0.00
Urval 2 10.70 10.70 0.85
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.73 12.94 0.20 99.99 0.00
Urval 2 11.73 12.94 0.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.73 i urvalsgrupp BI, 12.94 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 84 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad