Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68852

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 14.38 0.40 0.00
Urval 2 15.68 15.10 0.40 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 179 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.51 0.20 0.00
Urval 2 15.94 16.51 0.20 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 201 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 9 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.76 14.98 0.45 3.00
Urval 2 12.20 11.00 0.45 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.76 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 141 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 16.95 0.55 99.99 0.00
Urval 2 12.00 16.95 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad