Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68854

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 13.82 0.15 99.99 0.00
Urval 2 13.82 0.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 13.82 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.37 15.66 0.80 99.99
Urval 2 19.37 15.66 0.55 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.37 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 11.57 99.99
Urval 2 14.34 11.57 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 11.57 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad