Antagningspoäng för Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68973

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.30 1.20
Urval 2
Under terminen VT2015 hade utbildningen Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande på Karlstads universitet 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 129 personer till Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad