Antagningspoäng för Biologiprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68811

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.80 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.40 18.68 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2020 sökte 134 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 13 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 17.83 0.90 0.00 0.00
Urval 2 14.74 17.83 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 77 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.35 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 162 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 18.04 0.65 0.00
Urval 2 16.02 18.04 0.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 193 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.00 0.60 0.00
Urval 2 14.70 15.59 0.60 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 167 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 17.93 0.50 0.00
Urval 2 15.35 17.93 0.50 99.99
För höstterminen år 2014 hade Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 157 personer till Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad