Antagningspoäng för Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68699

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 18.68 0.75 0.00
Urval 2 11.90 12.90 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 194 personer till Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad