Antagningspoäng för Biovetenskapligt program, Bred ingång vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68703

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.44 0.50 0.00
Urval 2 16.52 12.67 0.20 99.99
För höstterminen år 2014 hade Biovetenskapligt program, Bred ingång vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 123 personer till Biovetenskapligt program, Bred ingång vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad