Antagningspoäng för Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68732

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.87 0.55 0.00
Urval 2 14.32 14.58 1.10 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 98 personer till Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad