Antagningspoäng för Biovetenskapligt program, Receptarie vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68705

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 16.72 1.00 0.00
Urval 2 16.81 16.72 1.00
För höstterminen år 2014 hade Biovetenskapligt program, Receptarie vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 314 personer till Biovetenskapligt program, Receptarie vid Karlstads universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 2 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad