Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68718

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.88 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.49 16.88 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1527

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

200

Under HT2020 sökte 1527 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 271 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 123 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 107 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.54 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.50 16.30 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1465

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2019 sökte 1465 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 252 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 125 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 98 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 17.34 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.82 17.34 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1800

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2018 sökte 1800 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 274 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 131 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 104 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 17.25 1.00 3.00
Urval 2 17.25 17.03 1.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2039

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2017 sökte 2039 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 293 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 137 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 120 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.60 1.00 4.00
Urval 2 17.35 16.60 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1954

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2016 sökte 1954 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 243 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 129 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 109 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 16.90 1.05 3.50
Urval 2 17.80 16.44 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2015

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2015 sökte 2015 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 283 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 116 var män och 132 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 101 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.04 1.10 0.00
Urval 2 17.65 17.30 1.05
Vårterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1347

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under VT2015 sökte 1347 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 254 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 43 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.30 1.05 0.00
Urval 2 17.90 16.62 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2126

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2014 sökte 2126 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 276 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 118 var män och 132 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 99 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.10 1.05 0.00
Urval 2 18.10 17.33 1.05
Vårterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1181

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 1181 personer till Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet varav 256 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 37 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad