Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68833

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.20 0.50 99.99 4.00
Urval 2 16.03 14.20 99.99
Höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 27 personer till Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 0 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 17.76 0.35 4.00
Urval 2 13.41 17.76 0.35 99.99 3.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 75 personer till Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 19.76 0.65 3.00
Urval 2 16.50 19.76 0.65
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 19.76 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 126 personer till Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.34 0.55 0.00
Urval 2 14.50 15.34 0.55
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 62 personer till Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad