Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 15.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 254 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 47 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 44 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 12.22 0.70
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad på Karlstads universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, 12.22 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2017 sökte 273 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 34 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 24 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 11.96 0.75 0.00
Urval 2 13.18 11.96 0.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 11.96 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 255 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 34 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 34 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.37 16.46 1.05
Urval 2 17.37 16.46 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad på Karlstads universitet 17.37 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

290

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 290 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 24 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 24 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.55 0.85 0.00
Urval 2 15.42 16.55 0.80
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 284 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 23 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 28 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad