Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68685

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 15.64 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 15.64 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

3

Under VT2019 sökte 50 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58 15.78 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.58 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under VT2018 sökte 99 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 0.85
Urval 2 17.80 0.70
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 87 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 0.85
Urval 2 14.30 0.75
Under terminen VT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 16.77 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 96 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 12.38 0.90 0.00
Urval 2 13.50 12.38 0.65 99.99
Vårterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 12.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 101 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.91 19.23 0.85 0.00
Urval 2 13.40 19.23 0.85 99.99
Vårterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.91 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 108 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad