Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68794

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.26 0.60 99.99 0.00
Urval 2 15.40 15.26 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 96 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 24 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 17 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 13.64 0.70 99.99 0.00
Urval 2 13.85 13.64 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 112 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 25 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.13 12.33 0.60 99.99
Urval 2 13.13 12.33 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.13 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 120 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 26 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 17 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad