Antagningspoäng för Idrotts- och hälsocoachprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-70223

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 14.60 0.30 0.00 2.00
Urval 2 15.40 14.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Idrotts- och hälsocoachprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 299 personer till Idrotts- och hälsocoachprogrammet vid Karlstads universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad