Antagningspoäng för Information och PR vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68629

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.20 0.75 4.00
Urval 2 16.10 17.15 0.70
För höstterminen år 2016 hade Information och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

634

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 634 personer till Information och PR vid Karlstads universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.00 0.75 3.00
Urval 2 16.93 16.89 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Information och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 715 personer till Information och PR vid Karlstads universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 21 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.90 0.95 0.00
Urval 2 17.30 16.56 0.95
För höstterminen år 2014 hade Information och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

730

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 730 personer till Information och PR vid Karlstads universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 12 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad