Antagningspoäng för IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69007

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 16.64 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.74 16.64 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 240 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 30 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 25 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.14 15.96 0.65 0.00 4.00
Urval 2 14.24 15.96 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.14 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 224 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.96 0.65 0.00 0.00
Urval 2 12.91 12.50 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 249 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 16 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.40 0.85 0.00
Urval 2 15.55 15.00 0.80
För höstterminen år 2017 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 250 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.90 0.85 0.00
Urval 2 14.60 16.80 0.65
För höstterminen år 2016 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 224 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 18.67 0.85 0.00
Urval 2 16.75 14.32 0.80
För höstterminen år 2015 hade IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 214 personer till IT-design, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad