Antagningspoäng för IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68806

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.30 0.85
Urval 2 15.30 16.30 0.85
Under terminen HT2014 hade utbildningen IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi på Karlstads universitet 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 235 personer till IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad