Antagningspoäng för IT-design programmet, Systemdesign vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68808

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.65 0.55 0.00
Urval 2 12.50 12.31 0.50
För höstterminen år 2014 hade IT-design programmet, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 157 personer till IT-design programmet, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 15 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad