Antagningspoäng för IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69008

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 16.04 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.45 16.04 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 226 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 28 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 25 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.77 15.03 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.03 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.77 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 200 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 20 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.68 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 224 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 20 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.20 0.75 0.00
Urval 2 15.28 14.83 0.60
För höstterminen år 2017 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 227 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 15.95 0.60 0.00
Urval 2 10.73 15.95 0.35 99.99
För höstterminen år 2016 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 176 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 21 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.10 0.60 0.00
Urval 2 14.40 12.82 0.55
För höstterminen år 2015 hade IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 193 personer till IT-design, Systemdesign vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 15 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad