Antagningspoäng för IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68708

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.60 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.86 17.50 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

844

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 844 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 159 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 34 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 18.25 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.43 17.62 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.96 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

811

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 811 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 170 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 27 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 19.94 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.32 19.13 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, 19.94 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 698 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.90 1.20 4.00
Urval 2 18.23 18.16 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 506 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.80 1.35 4.00
Urval 2 18.75 19.10 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 487 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.47 1.15 4.00
Urval 2 18.10 18.75 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.47 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 414 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.86 1.10 0.00
Urval 2 17.20 17.52 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 293 personer till IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad