Antagningspoäng för Kandidatprogram i datavetenskap vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69963

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.49 14.56 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.49 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 209 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Karlstads universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 51 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad