Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68918

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.59 13.31 0.75 99.99 0.00
Urval 2 13.31 0.75 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.59 i urvalsgrupp BI, 13.31 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 63 personer till Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 11 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 0.90 0.00
Urval 2 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 49 personer till Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 19.55 1.45 0.00
Urval 2 13.80 19.55 1.45
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 53 personer till Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad