Antagningspoäng för Kommunikation och PR vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69621

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 16.86 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.24 16.86 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

695

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 695 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 10 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.03 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.47 15.82 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

621

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 621 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 18.65 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.16 18.65 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 783 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 5 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.70 0.90 0.00
Urval 2 16.35 16.00 0.75
För höstterminen år 2017 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

789

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 789 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad