Antagningspoäng för Matematikprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68777

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 0.95
Urval 2 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Matematikprogrammet på Karlstads universitet 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 42 personer till Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.70 0.00
Urval 2 13.45 14.70 99.99
För höstterminen år 2015 hade Matematikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 34 personer till Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 1.20
Urval 2 14.90 1.20 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Matematikprogrammet på Karlstads universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 40 personer till Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad