Antagningspoäng för Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68523

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 16.07 0.75
Urval 2 12.17 1.00 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 14.21 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 28 personer till Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30
Urval 2 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 27 personer till Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 15.45 1.40 99.99
Urval 2 15.45 99.99
För vårterminen år 2014 hade Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 12 personer till Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad