Antagningspoäng för Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69395

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.59 0.35 0.00 3.00
Urval 2 12.82 13.34 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 240 personer till Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 17 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.29 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 250 personer till Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 10 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 16.07 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.63 15.80 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 310 personer till Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 17 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 15 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 16.07 0.65 0.00
Urval 2 14.70 13.81 0.60
För höstterminen år 2017 hade Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 308 personer till Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.40 0.55 0.00
Urval 2 13.72 14.27 0.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 264 personer till Medier och kommunikation, Digitala medier och analys vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad