Antagningspoäng för Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68583

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.92 0.60 0.00 0.00
Urval 2 17.21 17.08 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

441

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

36

Under HT2020 sökte 441 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 6 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.56 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.00 19.59 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

383

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 383 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 9 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.21 0.65 0.00 3.50
Urval 2 16.17 17.21 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 483 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 17.00 0.75 0.00
Urval 2 16.94 17.00 0.65
För höstterminen år 2017 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 490 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 15.98 0.75 0.00
Urval 2 16.41 13.80 0.55
För höstterminen år 2016 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 438 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.60 0.65 3.50
Urval 2 15.66 14.30 0.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 471 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 14 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 14 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 15.70 0.80 0.00
Urval 2 15.65 15.70 0.70
För höstterminen år 2014 hade Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 424 personer till Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad