Antagningspoäng för Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68883

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 0.40 4.00
Urval 2 14.95 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 115 personer till Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad