Antagningspoäng för Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68783

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.46 0.90 4.00
Urval 2 16.80 15.83 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 719 personer till Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 33 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 23 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.30 0.90 4.00
Urval 2 16.90 15.79 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 749 personer till Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 28 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.35 0.85 0.00
Urval 2 17.30 16.80 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

724

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 724 personer till Rättsvetenskapligt program vid Karlstads universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 26 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad