Antagningspoäng för Tandhygienist vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68715

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 17.81 0.90 4.00
Urval 2 17.10 17.70 0.75 3.50
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienist vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1155

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1155 personer till Tandhygienist vid Karlstads universitet varav 303 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 8 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 7 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad