Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68896

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.06 14.40 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.06 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under HT2020 sökte 519 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 98 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 98 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 14.39 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 14.39 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2019 sökte 499 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 92 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 81 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 15.84 1.00 0.00
Urval 2 17.30 15.50 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

888

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 888 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 32 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 33 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad