Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69213

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 0.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.95 0.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 86 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.04 14.10 0.95 0.00
Urval 2 18.44 14.10 0.95
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.04 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 102 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.38 0.85 0.00
Urval 2 12.19 16.38 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 67 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.16 16.10 1.10 0.00
Urval 2 17.16 12.80 1.10
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.16 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 72 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad