Antagningspoäng för Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68966

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.33 15.39 1.10 99.99
Urval 2 12.33 15.39 1.10 99.99
För vårterminen år 2014 hade Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.33 i urvalsgrupp BI, 15.39 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

14

Under VT2014 sökte 28 personer till Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad