Antagningspoäng för Webb och multimedia vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68525

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 15.14 0.00
Urval 2 12.53 13.96
För höstterminen år 2017 hade Webb och multimedia vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 217 personer till Webb och multimedia vid Karlstads universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.45 11.98 0.25 0.00
Urval 2 12.90 9.70 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Webb och multimedia vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.45 i urvalsgrupp BI, 11.98 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 223 personer till Webb och multimedia vid Karlstads universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 46 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 28 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 13.65 0.50
Urval 2 13.65 13.11 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Webb och multimedia på Karlstads universitet 13.65 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 240 personer till Webb och multimedia vid Karlstads universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 44 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 13.45 0.40 0.00
Urval 2 12.20 12.84 0.30 2.00
För höstterminen år 2014 hade Webb och multimedia vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 233 personer till Webb och multimedia vid Karlstads universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 45 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad